Sivas ceza infaz kurumları izleme kurulunda boşalacak üyelikler için seçim yapılmasına ilişkin ilan


T.C.

 S İ V A S

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanlığı

                 

                                                                                             

SİVAS CEZA İNFAZ KURUMLARI İZLEME KURULUNDA BOŞALACAK ÜYELİKLER İÇİN SEÇİM YAPILMASINA İLİŞKİN

İ    L    A    N

 

                Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nun 5.maddesi uyarınca Komisyonumuzun 18/09/2014 tarih, 2014/257 sayılı kararı ile seçilen Sivas Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurulu üyesi Dr.Mustafa BALLI'nın üyelikten ayrılması, üye Faruk BAYAT ile, yedek üyeler Kaya Mehmet YILMAZ, Rahmi BAYIR ve Fikret BAYTAR'ın görev sürelerinin 09/03/2016 tarihinde dolacak olması nedeniyle boşalan üyelikler için;

 

                1- 35 yaşını doldurmuş,

                2- Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim Bilimleri ve benzeri alanlarda en az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından veya bunların denkliği kabul edilen Yurt dışındaki Yüksek Öğretim kurumlarından mezun olmuş ve mesleği ile ilgili olarak kamu Kurum ve Kuruluşlarında ya da özel sektörde en az 10 yıl çalışmış,

                3- Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış,

                4- Herhangi bir Siyasi Partinin Merkez veya İlçe teşkilatında görevi bulunmayan,

                5- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım- satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olmayan,

                6- Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görmeyen,

                7- Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunmayanlar arasından 2 asıl, 3 yedek üye seçilmesine karar verilmiş olmakla;

 

                Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların  18/03/2016 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaatlarını şahsen Sivas Adalet Sarayı 1.Kat.Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir.

                İlan olunur.

 Yazı İşleri Müdürü                                                                  

Mehmet Burçin ÇETİNKAYA
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
 Adalet Komisyonu Başkanı

RESMİ KURUMLAR

ZİYARETÇİ DURUMUSivas Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 17.11.2018] - Sivas Adliyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü - Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.