ZABIT KATİPİ ve MÜBAŞİR NÖBET ÇİZELGESİ


T.C.

S i v a s

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

Sayı : 2017/Nöbet

Konu : Nöbet Çizelgesi

 

PERSONEL NÖBET ÇİZELGESİ

 

- Zabıt Katibi ve Mübaşirlere ait nöbet cetveli yukarıdaki gibi düzenlenmiş olup,

- Nöbetler Cuma günleri Saat 17:00 de başlayıp bir sonraki Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

- Nöbetçi Katiplerin nöbete başladığı ve bitirdiği gün UYAP’dan Nöbetçi Sulh Ceza, Asliye Ceza ve Ağır Ceza Katibi olarak GÖREVLENDİRME YAPILMASI VE UYAP’TAN YAPMIŞ OLDUĞU SORGU VS. İŞLEMLERİN TAMAMLANMASINDAN SONRA GÖREVLENDİRMESİNİN KALDIRILMASI İÇİN BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN KULLANICISI İLE İRTİBATA GEÇİLMESİ,

- Nöbetçi olan katip ve mübaşirlerin nöbetçi oldukları tarihte nöbetçi Hakime nöbetçi olduklarını bildirmeleri ve telefon numaralarını ilgili Hakim, Danışma, nöbetçi memurluk ve polis noktaya vermeleri hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

- Raporlu veya izinli olunması halinde durumun Komisyon Yazı işleri müdürlüğüne bildirilmesi, bir sonraki nöbetçi tarafından herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın nöbete devam edilmesi, rapor ve izin bitiminde göreve başlanıldığı tarihten sonra haftalık nöbet çizelgesine uygun olarak nöbete devam edilmesi.

- Başkanlığımız tarafından belirlenen nöbetçi personel dışında, başkaca personelin Komisyon yazısı olmaksızın fiilen nöbet tuttuklarının tespiti halinde nöbetçi olarak işlem yapmasına izin verilmemesi ve idari soruşturmaya esas olmak üzere durumun tutanakla Başkanlığımıza bildirilmesi,

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 101.maddesinde " Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez." hükmü uyarınca, kadın memurlara doğumdan sonraki iki yıl boyunca gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceğinden, yukarıda ismi yazılı ve yanında (*) işareti bulunan kadın memurun haftalık nöbeti esnasında geceleyin adli evrak gelmesi durumunda, bir sonraki nöbetçi memur tarafından başka bir bildirime gerek kalmaksızın nöbete devam edilmesi,

- Nöbet çizelgesinin, nöbetçi personele tebliği ile, tebellüğ belgelerinin kendi birimlerinde muhafaza edilmesi rica olunur.

 

Mehmet Burçin ÇETİNKAYA
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı

RESMİ KURUMLAR

ZİYARETÇİ DURUMUSivas Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 12/15/2018] - Sivas Adliyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü - Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.