Sivas Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurulu Üye Seçimi

       

  T.C.

  S i v a s

  Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

  Adalet Komisyonu Başkanlığı

                                                                

  Sayı        :99492371-PERBRM-2020/1007542                                                                                                                14.10.2020

  Konu     : Sivas Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurulu Üye Seçimi

   

   

  SİVAS CEZA İNFAZ KURUMLARI İZLEME KURULU

  BOLACAK ÜYELİKLER İÇİN SEÇİM YAPILMASINA İLİŞKİN

  İ L A N

   

                  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 14/06/2001 gün ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliği gereği boşalan üyelikler için,

                  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak;

                  1- 35 Yaşını doldurmuş olmak,

                  2- Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim Bilimleri ve benzeri alanlarda en az 4 yıllık Yüksek öğretim Kurumlarından veya bunların denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim kurumlarından mezun olmuş ve mesleği ile ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ya da özel sektörde an az 10 yıl çalışmış olan,

                  3- Kişisel nitelikleri çevresinde dürüst, güvenilik ve ahlaklı olarak tanınmış olan,

                  4- Herhangi bir Siyasi Partinin Merkez veya İlçe Teşkilatında görevli bulunmayan,

                  5- Ceza İnfaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım-satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olmayan,

                  6- Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görmeyen,

                  7- Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunmayanlar arasından dört  asıl, üç yedek üye (en az biri kadın) seçilmesine karar vermiş olmakla, 

                  Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların 30/10/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaatlarını şahsen Sivas Adalet Sarayı 1.Kat Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

                  İlan olunur.                                                                                               

   

                                                                                                                                                           Fatih KUTLUBOĞA

     Yazı İşleri Müdürü                                                                                                                   Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

                                                                                                                                                        Adalet Komisyonu Başkanı                                                                                                                          

                           ¸

  Adres

  Gültepe Mah. Sultan Şehir Bulvarı No:9 Merkez /SİVAS

  Telefon

  (0346) 221 51 75-76-77

  (0346) 224 22 40

  E-Posta

  sivascbsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 SİVAS ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 214 - Toplam : 660476 kişi ziyaret etmiştir.